Connecting Biz and Bike hædres af a-kassen DANA

13. juni 2016

A-Kassen for selvstændige erhvervsdrivende har valgt Connecting Biz and Bike som årets netværk i kamp med andre netværk fordelt i hele Danmark. Selve udnævnelsen foregik efter en udvælgelse, hvor Connecting Biz and Bike var nominieret sammen med 5 andre netværk fra Danmark.

Valget blev begrundet således:

JURYENS BEGRUNDELSE:

CONNECTING BIZ AND BIKE er et dynamisk erhvervsnetværk, som på få år har skabt sig en position i markedet som et af de mest dynamiske og engagerede erhvervsnetværk i Danmark.

Ved at kombinere en sund interesse eller hobby — som cykelsporten er - med det overordnede formål, at skabe nye forretningskontakter har CONNECTING BIZ AND BIKE skabt et forum hvor venskab, hygge, oplevelser kombineres med muligheden for, at skabe nye business relationer på tværs af brancher og fag. CONNECTING BJZ AND BIKE har desuden engageret sig positivt i Kulturby Aarhus 2017 ved at etablere et promotion cykelløb mellem WROCLAW som er Kulturby 2016 og Aarhus som er kulturby 2017, hvor blandt andet Borgmester Jacob Bundsgaard deltager. Alt sammen handling og gerning der kræver iderigdom og handlekraft. Dette vil vi fra A-kassen Dana gerne belønne og derfor er vi glade for at kunne overrække NETVÆRKSPRISEN til: CONNECTING BIZ AND BIKE.

Top
Thrane.nu